Over de stichting

Bestuur

Miriam van Oosten – Voorzitter
Job Jonkman – Penningmeester
Annelies Koekkoek – secretaris

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden!

KVK nummer: 73266108
RSIN nummer: 859428631

 

Missie, visie en strategie

Missie – het helpen van Zwolse huisdieren in nood
Stichting Dierenvoedselbank Zwolle wil dat de huisdieren in Zwolle geen honger hebben en streeft er
naar om Zwolse minima dat steuntje in de rug te geven zodat ze hun huisdieren weer zelfstandig
kunnen verzorgen.

Visie – de ondersteuning die geboden wordt moet tijdelijk van aard zijn
De stichting biedt tijdelijke hulp, cliënten zitten meestal in een traject waarin het uiteindelijke doel is
om weer volledige zelfstandig en financieel gezond te leven.

Strategie – Laagdrempelig advies en ondersteuning bieden
Via een aanvraagformulier en via hulpverlenende instanties kunnen Zwolse inwoners zich
aanmelden. Hierop volgen intake gesprekken en indien gewenst huisbezoeken.

Doelstellingen

– Hulpbehoevende inwoners van Zwolle een steuntje in de rug bieden bij het levensonderhoud
van hun huisdieren
– Het verstrekken van voedselpakketten voor huisdieren ter ondersteuning
– Inzamelen van diervoer donaties
– Geld donaties werven om de eerste 2 doelstellingen te behalen

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren zijn er regels opgesteld. Allereerst dient een
nieuwe cliënt met inkomstengegevens van 3 maanden aan te kunnen tonen financiële problemen te
hebben, of aangemeld te worden via een hulpverlener. Zodra ze aangemeld zijn krijgen de cliënten
een pasje van de stichting. Elke maand is er 1 dag waarop er uitgifte van voer gedaan wordt, dit
gebeurt op het terrein van Stichting Zwols Dierenasiel. Men moet door middel van een
dierenartsverklaring aan kunnen tonen dat een huisdier medicinaal voer nodig heeft. Indien cliënten
een huisdier erbij nemen worden zij meteen uitgeschreven, dit omdat de stichting van mening is dat
een extra huisdier in nood niet wenselijk is. Ook wanneer cliënten meerdere keren niet naar de
uitgifte komen volgt er uitschrijving.

Stichting Dierenvoedselbank Zwolle heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat de Stichting  door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Stichting. Voor bedrijven die financiële giften willen geven is deze gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar. Maar ook voor particulieren zijn financiële giften aftrekbaar.

Voor meer informatie over ANBI verwijst Stichting Dierenvoedselbank Zwolle u door naar de website van de belastingdienst.

Conform onze ANBI status zijn wij verplicht om onze financiële gegevens ook kenbaar te maken. U kunt de laatste jaarcijfers vinden deze link.

X